Enjoy Your Bump, Enjoy your Baby, Enjoy your infant online courses
Two in Mind | Mind Cymru Logo
Two in Mind | Mind Cymru Logo

Cyrsiau ar-lein Mwynha Dy Fwmp, Mwynha Dy Fabi, Mwynha Dy Blentyn Bach:

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn dwyn ynghyd brofiad llawer o rieni, gyda chyngor ac awgrymiadau gan Dr Chris Williams a'i gyd-weithwyr, sy'n arbenigo ym maes iechyd meddwl. Gall bywyd fel mam neu riant sy'n disgwyl babi fod yn gyffrous, ond gall fod yn flinedig ac yn heriol hefyd. Mae'r cwrs cyfeillgar a chalonogol hwn yn cynnig rhywbeth i, sut bynnag y byddwch chi'n teimlo.

Mynediad i'r cyrsiau ar-lein                            

Ewch i dudalen Mwynha Dy Fwmp, Mwynha Dy Fabi, Mwynha Dy Blentyn Bach Mind Cymru gan ddefnyddio cod mindcymru2015

Os bydd angen unrhyw gymorth arnoch, cysylltwch â ni.

Cyrsiau sydd ar gael

Mwynha Dy Fwmp - helpu mamau sy'n disgwyl i ddeall sut i gael y gorau o'u profiadau cynenedigol.

Mwynha Dy Fabi -  Helpu mamau i wneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau a dechrau mwynhau bod yn rhiant newydd.

Mwynha Dy Blentyn Bach - Gwyliwch, gwrandewch, deallwch ac chrewch berthynas gyda'ch plentyn.

Mae'r adnoddau sydd ar gael yn seiliedig ar ddull therapi gwybyddol ymddygiadol (TGY) sydd wedi ei brofi, yn ogystal â thaflenni gwaith a llyfrau ar-lein.

Cefnogir gan Mind Cymru a Llywodraeth Cymru.