Local Services Subpage
Two in Mind | Mind Cymru Logo
Two in Mind | Mind Cymru Logo

We are not responsible for the content or reliability of the linked websites, and we do not necessarily endorse the views expressed within them.


Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - dod yn fuan....

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan -Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr -

Wrecsam

Mae PRAMS (Postnatal Recovery And Monitoring Service) yn brosiect sy’n cael ei gynnal gan Advance Brighter Futures (ABF) sy’n anelu i gefnogi rhieni sy’n byw ym Mwrdeistref Wrexham sy’n teimlo fel maent angen ychydig o gymorth emosiynnol neu chysylltiadau gyda eraill yn ystod y cyfnod cynnar o fod yn rhiant.
Mae PRAMS yn cynnig mathau gwahanol o gymorth fel; Cyngor un-i-un, Cymorth grwp ac sesiynnau ‘Enjoy your Baby’.

Conwy Sir a Gogledd Gwynedd

Mae Gwrandawyr Profiad Geni yn cynnig cefnogaeth cymheiriol i famau sydd wedi profi genedigaeth anodd ac o bosib yn byw gyda her symptomau anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD) neu iselder ôl-eni (PND). Rydym yn cynnig cefnogaeth ar y wê drwy grŵp Facebook a gwasanaeth wyneb yn wyneb mewn caffis lleol. Gall aelodau siarad a rhannu eu profiadau geni gyda hwylusydd y grŵp a chynnig cefnogaeth ac annogaeth i'w gilydd. Cyfeiriwn aelodau i gael ôl-drafodaeth am y geni gyda'i darparwyr gofal a staff yr ysbyty. Weithiau mae'n bosib i hwylusydd y grŵp gyd-fynnychu'r ôl-drafodaethau ffurfiol os eisiau.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro -

Shine offers support for young parents aged 16-25, 1-2-1 practical parenting support in your home, fun activities for the whole family, a friendly place near your home where you can meet other young parents, get advice and have fun with your child.

Bwrdd Iechyd Cwm Taf - dod yn fuan....

Bwrdd Iechyd Hywel Dda - dod yn fuan....

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - dod yn fuan....