Enjoy Your Baby | Two in Mind | Mind Cymru
Two in Mind | Mind Cymru Logo
Two in Mind | Mind Cymru Logo

Hyfforddiant

Tri chwrs ar-lein i rieni newydd a theulu estynedig wedi'i ddatblygu gan ddull Solihull, 'Deall dy feichiogrwydd', 'Deall dy fabi' a 'deall dy blentyn'

 

Cyrsiau ar-lein Mwynha dy fwmp, Mwynhewch dy fabi, Mwynha Dy Blentyn Bach

Mewn pum sesiwn ddymunol yn unig, bydd y cyrsiau ar-lein hyn yn helpu mamau a thadau i wneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau a dechrau mwynhau bod yn rhiant newydd. Gyda help y cyrsiau hyn, bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i deimlo'n well pan fyddant yn teimlo'n isel, yn bryderus neu'n ddiobaith ac yn dysgu sgiliau sy'n eu helpu i fynd i'r afael â phroblemau yn eu bywydau.

Gwybodaeth Bellach a Chwrs Mynediad

 

Mwynhewch eich Babi yn eich ardal chi:

 

Canolfan HAPI, Rhydyfelin

Cwrs 'Mwynhewch eich Babi' yn dechrau ym mis Ebrill 2016 ar fore ddydd Llun. Am fwy o fanylion cysylltwch Mair Williams ar 07934375936.

Trem y Cwm, Masefield Way, Rhydyfelin, CF37 5HQ

 

YMCA, Pontypridd

Cwrs 'Mwynhewch eich Babi'. Am fwy o fanylion cysylltwch Hayley Fidler ar hayley@pontypriddymca.co.uk.

 

Action for Children, Caerffili

Cwrs 'Mwynhewch eich Babi' am ddim gyda gofal plant ar gael ond bydd angen cyn-gofrestru gan bod llefydd yn brin.
Bethel Baptist Church, Penyrheol, CF83 2RH
Cysylltwch Katie Evans neu Helen Palmer ar 01685-844230 neu katie.evans@actionforchildren.org.uk am fwy o fanylion

 

Advance Brighter Futures - Wrexham

Cwrs 'Mwynhewch eich Babi'
Belmont House, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW  
Cysylltwch Lorrisa Roberts ar 01978 364 777 neu ebostiwchl info@abfwxm.co.uk 
http://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/#!prams/c1hnb
 

Neath Port Talbot Mind - Neath

Mwynhewch eich Babi Sesiynnau grwp ag 1:1
Cysylltwch Rhian Davies ar 01639-643510 neu ebostiwch neathmind@btconnect.com
http://www.nptmind.org.uk/ 
 

Aspire Partners - Wrexham a Sir Y Flint

Mwynhewch eich Babi Sesiynnau grwp ag 1:1
Cysylltwch Stephanie Walsh ar 01978-315130 neu ebostiwch stephanie.walsh@barnardos.org.uk
http://www.barnardos.org.uk/what_we_do/barnardos_today/wales/newyddion/wales_news_item_9.htm

 

Homestart Monmouthshire

Mwynhewch eich Babi Sesiynnau grwp ag 1:1
Cysylltwch Charlotte Cook ar 01600-715608 neu 07703-611860 neu ebostiwch charlottecook@homestartmonmouthshire.org.uk
http://www.homestartmonmouthshire.org.uk/