Real Stories | Two in mind | Mind Cymru
Two in Mind | Mind Cymru Logo
Two in Mind | Mind Cymru Logo

Straeon go iawn

Mae'r rhain yn straeon go iawn gan famau a thadau a gafodd brofiadau gwahanol drwy gydol eu beichiogrwydd, yr enedigaeth a blwyddyn gyntaf eu babi

seperator

Seicosis Olenedigol

seperator

Stori am fam sydd wedi brwydro iselder cynenedigol

seperator

Mae Sara, Holly a Katie yn trafod eu phrofiadau o ddod yn fam

seperator

Safbwynt doctor o iselder cynenedigol

seperator

Stori Katie

Pryder yn ystod beichiogrwydd

seperator

Stori Simon

Iselder cynenedigol: o safbwynt y partner

seperator

Stori Abby

seperator

Stori am fam sy'n brwydro Iselder

seperator

Stori Jo-Ann

seperator

Stori am fam sydd wedi cael ei thraferthu gan iselder

seperator

Stori Marie

Stori amdano creu positifiaeth a chydbwysedd er gwaethaf iselder hir-dymor, cyflawni gradd, bod yn fam ac yn defnyddio profiadau er mwyn helpu eraill.

seperator

Stori Laura

Dyma stori Laura amdano sut wnaeth hi ymdopi gyda iselder a'i anrhefn pryderon cymdeithasol ar ol colli ei phlentyn

seperator

Stori Helen

Stori Helen amdano pryderion cynenedigol yn ystod ei thrydydd beichiogrwydd

seperator

Stori yn son am y drawsnewid o ddod yn fam ifanc, ddi-briod

seperator

Harmony mamau

Dyma gôr brydferth o'r enw 'Harmony Mamau' o-bont ar Ogwr sydd wedi eu gwneud o fenywod sydd wedi cael trafferth gyda neu ar hyn o bryd trafferth gyda materion iechyd meddwl.

seperator

Stori Fran

seperator

Stori Mark

seperator

Stori Sara

Stori o erthyliad naturiol, ar ôl straen wedi trawma, pryder ac iselder

seperator

Sarah's story

Taith drwy drais ac iselder

seperator

Stori Lucy

Mae'r stori am fam bryderus

seperator

Gweld rhagor o straeon yn: Mae pawb yn fusnes - Real Straeon Bywyd

Teitl y ffurflen

Mae arnom angen eich adborth, yn ein helpu i helpu eraill.