What we do | Two in Mind | Mind Cymru
Two in Mind | Mind Cymru Logo
Two in Mind | Mind Cymru Logo

Yr hyn a wnawn

Prosiect iechyd meddwl amenedigol newydd Mind Cymru yw Meddwl am Ddau. Ei nod yw mynd i'r afael â'r ddau brif faes sy'n hollbwysig yn ystod y newid hwn ym mywyd teulu;

Lles emosiynol ac iechyd meddwl y Fam, y Tad a'r teulu ehangach yn ystod y beichiogrwydd a'r flwyddyn gyntaf ym mywyd y babi.

Pa mor bwysig yw gallu'r Fam (neu'r prif ofalwr) i fondio a datblygu ymlyniad iach â'i babi yn ystod ei beichiogrwydd ac ar ôl hynny.

Bydd Meddwl am Ddau yn mynd i'r afael â'r rhain drwy wneud y canlynol:

 

Codi ymwybyddiaeth drwy rannu Straeon Digidol am deuluoedd sydd wedi profi problemau emosiynol ac iechyd meddwl yn ystod y beichiogrwydd ac ar ôl hynny

Cyflwyno hyfforddiant i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, gwirfoddolwyr a gweithwyr cymorth sy'n tynnu sylw at broblemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac yn ystod blwyddyn gyntaf y babi.

 

Y Ffeithiau:

  1. Mae tua 3 merch o bob 10 yn profi straen, gorbryder ac iselder sylweddol yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl hynny.
  2. Dywedodd 4 tad o bob 10 eu bod wedi profi gorbryder ac iselder yn ystod y cyfnod hwn hefyd
  3. Nid yw'r rhan fwyaf o ferched beichiog yn gofyn am gymorth gan eu meddyg neu weithiwr iechyd proffesiynol os ydynt yn cael trafferth ymdopi â'u hiechyd meddwl
  4.  Roedd tua hanner o ferched yn meddwl bod eu hwyliau'n isel am eu bod yn teimlo'n unig 

Mae'r prosiect bellach wedi dod i ben, ond rydym yn gobeithio y bydd y wefan yn dal i fod yn ddefnyddiol.

The facts

  1. Mae tua 3 merch o bob 10 yn profi straen, gorbryder ac iselder sylweddol yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl hynny.
  2. Dywedodd 4 tad o bob 10 eu bod wedi profi gorbryder ac iselder yn ystod y cyfnod hwn hefyd
  3. Nid yw'r rhan fwyaf o ferched beichiog yn gofyn am gymorth gan eu meddyg neu weithiwr iechyd proffesiynol os ydynt yn cael trafferth ymdopi â'u hiechyd meddwl
  4.  Roedd tua hanner o ferched yn meddwl bod eu hwyliau'n isel am eu bod yn teimlo'n unig